เกี่ยวกับนักเขียน "Farfalla Indaco | ผีเสื้อสีคราม"

ยกเลิกนามปากกาจากที่ใช้เดิม
มาเป็นนามปาากาสี สำหรับหนังสือ กำลังจะส่งเรื่องในการแก้ไขเป็นลำดับถัดไป
เนื่องจากพึ่งกลับมาผลิตงานใหม่ช่วง หกเดือนนี้หลังจากหยุดเขียนไปสามปี