วิธีการสร้าง eBook (ePub)

1. เข้าไปที่เมนู My account>Create eBook กด Create new project เพื่อสร้าง eBook

2. ใส่รายละเอียดต่างๆสำหรับ eBook ที่ต้องการสร้างให้ครบถ้วน เช่น ชื่อหนังสือ, ISBN(ถ้ามี), จำนวนหน้า(ขนาด A5) ,หมวดหมู่หนังสือ, รายละเอียดของหนังสือ และราคาขาย eBook

3. อัฟโหลดไฟล์ปกหน้า ขนาด 768*1111 , 175*265 และไฟล์ปกหลัง 768*1111

4. เมื่อใส่ราคาขาย ระบบจะแสดงรายได้ที่นักเขียนหรือสำนักพิมพ์ได้รับต่อดาวน์โหลด จากนั้นให้กด Submit เพิ่มสร้างเนื้อหาของ eBook ในขั้นถัดไป

5. เลือกประเภทของเนื้อหาที่ต้องการสร้างเช่น ลิขสิทธิ์, คำนำ, เนื้อเรื่อง แล้วกด create

6. สำหรับคำนำใส่ชื่อหัวเรื่องตามต้องการเช่น คำนำสำนักพิมพ์, คำนำนักเขียน

7. ในส่วนของเนื้อหาให้ทำการ copy ข้อมูลเนื้อหาจากต้นฉบับโดยแยกเป็นบทๆ จาก MS Word, Libre office หรือ โปรแกรมอื่นๆ จากนั้นให้กดปุ่ม Paste from Word

8. ทำการวางเนื้อหา(crt+v)ในหน้าต่างใหม่ แล้วกด Ok

9. จากนั้นกด Update เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

10. เมื่อสร้างเนื้อหาอื่นๆครบถ้วนเรียบร้อยแล้วสามารถดูตัวอย่าง eBook ได้โดยการกด View sample หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง ePub โดยการกด create ePub sample (ไฟล์ตัวอย่างจะมีเนื้อหาประมาณ 10% ของเนื้อหาทั้งหมด) สามารถนำไฟล​์ไปเปิดอ่านกับ iPad, iPhone, Android , Pc/Mac หรือ eReader เมื่อต้องการส่ง eBook เข้าสู่ระบบซื้อขายให้กด Publish หลังจากได้รับการตรวจสอบประมาณ 3 วันก็จะเข้าสู่ระบบซื้อขาย

Tip1 สามารถกำหนดสีตัวอักษร, ตัวหนา, ตัวเอียง, จัดตำแหน่งข้อความ(ชิด ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

Tip2 ถ้าต้องการใส่รูป ให้เลือกที่ปุ่ม Upload image

เลือก tab uploader > add Photo แล้วเลือกรูปที่ต้องการจะใส่

หลังจากวางรูป

ตัวอย่างไฟล์ ePub