เก่งคณิตได้ ตั้งแต่ปฐมวัย

เก่งคณิตได้ ตั้งแต่ปฐมวัย

206 บาท
ราคาปก : 258 บาท

ผู้แต่ง : Lee, Mi-Kyung

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ISBN : 9786160440764

หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือสำหรับเด็กเสริมความรู้เยาวชน

Tag : -

คะแนนเฉลี่ยจากผู้อ่าน :

รูปแบบของไฟล์

อุปกรณ์ที่รองรับ

E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถอ่านบน Kindle ได้
หากต้องการซื้อเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์หรือนักเขียนโดยตรง
E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถ Print ได้

"เก่งคณิตได้ตั้งแต่ปฐมวัย นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์

สำหรับเด็กเล็ก 42 กิจกรรม ซึ่งเน้นการเล่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำการ

เล่าเรื่อง (story telling) มาใช้ร่วมกับการสอนคณิตศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็น

4 ส่วน คือ (1) การนำการเล่าเรื่องมาใช้ในกิจกรรมคณิตศาสตร์ (2) การสร้าง

ความเข้าใจเรื่องจำนวนผ่านกิจกรรมประสาทสัมผัส (3) การเพิ่มทักษะด้าน

ตรรกะด้วยกิจกรรมการคำนวณ และ (4) การเพิ่มความสามารถในการคิดด้วย

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะ ในแต่ละกิจกรรมจะมีคำแนะนำอย่าง

ชัดเจน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทำกิจกรรม คำถามสำคัญที่ควรถามเด็ก และ

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละกิจกรรม"

วันที่จำหน่าย 03 ธันวาคม 2019
จำนวนหน้า 210 หน้า
ขนาดไฟล์ PDF/ePub 14.94 MB
เวลาหมดอายุ ไม่จำกัด

ไม่มีรายละเอียดผู้แต่ง

Write a review

กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนเขียนรีวิว