นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก hytexts.comมีดังนี้

hytexts.com คือร้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ที่ได้รับสิทธอย่างถูกต้องในการโฆษณา จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)จากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ที่จัดจำหน่ายในhytexts.com จะเป็นรูปแบบไฟล์PDF หรือePub:ซึ่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อควบคุมลิขสิทธิ์( Digital Right Management) ทุกไฟล์ สมาชิกสามารถนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ของhytexts.com ไปอ่านในอุปกรณ์ที่รองรับต่างๆเช่น iPhone ,iPad ,Android,eReader,Pc และ Mac

เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าหรือออกจากhytexts.com รวมถึงการเข้าชมหน้าต่างๆของเว็บไซต์ hytexts.comจะมีการจัดเก็บค่าIP Address รวมถึงชนิดเว็บเบราเซอร์ของสมาชิกทั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาบริการของhytexts.comเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก.ในอนาคต

การรวบรวมข้อมูล

1.ในการสมัครสมาชิกกับhytexts.com ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในอนาคต

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของhytexts.com ทั้งหมดนั้นสมาชิกยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทhytexts.comจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก hytexts.com อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสมาชิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละเว็บไซต์โดยเคร่งครัด

3. ข้อมูลทางสถิติสมาชิก(demographic)เฉพาะ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,อาชีพ, จังหวัดและประเทศที่อยู่อาศัยจะถูกเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลดตัวอย่าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)และการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book):ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแจ้งให้กับสำนักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เพื่อใช้ในการวิเคารห์ทางสถิติโดยที่hytexts.comจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุล ,emailaddress, ชื่อโปรไฟล์หรือ ข้อมูลอื่นที่ไม่ได้แจ้งไว้ดังข้างต้นเป็นอันขาด

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

1. hytexts.comอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกเพื่อใช้ในการการส่งเสริมการตลาดหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตลาดโดยhytexts.com เป็นผู้ว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ hytexts.comเห็นสมควร

2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คุ๊กกี้(cookie)

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่มีสตริงอักขระซึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเมื่อสมาชิกเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อสมาชิกเข้าชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้งคุกกี้จะทำให้ไซต์ดังกล่าวจดจำเบราว์เซอร์ของสมาชิกคุกกี้อาจเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆสมาชิกสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของสมาชิกใหม่ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแสดงให้รู้เมื่อกำลังมีการส่งคุกกี้อย่างไรก็ตามสมาชิกลักษณะหรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่มีคุกกี้

ความรับผิดชอบ

hytexts.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆ ระหว่างส่งข้อมูลระหว่างherevgo กับผู้ใช้บริการเหตุสุดวิสัยใดๆการถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์(Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมายไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตาม

ลิขสิทธิ์(Copyrights)

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย(Copyrights) ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิส์(E-book)ข้อมูลตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิส์(E-book),ข้อความ ภาพ เสียงเนื้อหา ส่วนประกอบใดๆทั้งหมดของ hytexts.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ชื่อชื่อทางการค้า ที่ปรากฏบนhytexts.comเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ hytexts.comแต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลงทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนจำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากhytexts.com hytexts.comจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

hytexts.comสามารถกเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการหรือเมื่อเราได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิก การเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายจะมีการแจ้งถึงสมาชิกผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากสมาชิกมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์contact@hytexts.com หรือผ่านหน้า“ติดต่อเรา”

05/09/2557