Cool green dress with red bell

ชุด วันรัฐธรรมนูญ กับมุมมองประชาธิปไตย

387 บาท

ผู้แต่ง : รวมนักเขียน

สำนักพิมพ์ : มติชน

ISBN : -

หมวดหมู่หนังสือ : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการเมือง การปกครอง

Tag : -

คะแนนเฉลี่ยจากผู้อ่าน :

รูปแบบของไฟล์

อุปกรณ์ที่รองรับ

E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถอ่านบน Kindle ได้
หากต้องการซื้อเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์หรือนักเขียนโดยตรง
E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถ Print ได้

ชุด วันรัฐธรรมนูญ กับมุมมองประชาธิปไตย

ประชาธิป' ไทย

ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน

เสนาธิปไตย รัฐประหารกับการเมืองไทย

วันที่จำหน่าย 30 พฤศจิกายน 2018
จำนวนหน้า 772 หน้า
ขนาดไฟล์ PDF/ePub 8.65 MB
เวลาหมดอายุ ไม่จำกัด

ไม่มีรายละเอียดผู้แต่ง

Write a review

กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนเขียนรีวิว